1. Knižnice a školy

  Drahuškovo
 2. Knižnice a školy

  VŠMÚ, Bratislava
 3. Kancelárie

  Rozhlas a televízia Slovenska
 4. Hotely a penzióny

  Hotel Slovan, Tatranská Lomnica